تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

واحدهای سوپاپ ایمنی با دستگاه‌های جابجایی

DN 25-200 PN 1.6-16 MPa؛
• واحدهای سوپاپ ایمنی با
دستگاه‌های جابجای از فولاد زنگ نزن با درجه‌های  20L، 20GL،
20ГМЛ، 12Х18Н9ТЛ، 12Х18Н12М3ТЛ با اتصالات فلنج
 با یا بدون سیلندر ساخته شده‌اند.

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru