تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

با امکان اندازه گیری نفت/ آب UMF700 سطح سنج چند فازی

سطح سنج چند فازی UMF700 ابزاری منحصر به فرد برای متخصصین است که مشخصات کمّی و کیفی شرایط مایع در یک مخزن یا تجهیزات فرآیندی را بدست می دهد.

کارکرد UMF700 مبتنی بر اثر دوگانه موج های الکترومغناطیسی است که خواص مایع را منتشر می کند: بازتاب از سطوح محیط و تغییر سرعت انتشار موج الکترومغناطیسی در مایع نفت/ آب. اثر اول این امکان را به ما می دهد تا سطوح جداسازی فاز را تعیین کنیم، اثر دوم نیز این امکان را می دهد تا جداسازی فاز را به صورت گاز/ نفت، نفت/ امولسیون، یا امولسیون/ آب شناسایی کرد. UMF700 دارای یک کانال اضافی برای تعیین محتوای آب در امولسیون می باشد. یک برنامه عیب یابی ویژه امکان تشخیص کیفیت رسوب و ساختار ناحیه تراوا امولسیون را فراهم می کند.

کاربرد در مخازن

UMF700 به شکل موثری برای انواع مختلفی از مخازن اندازه گیری سطوح جداسازی فاز مورد استفاده قرار می گیرد: گاز/ نفت، نفت/ امولسیون، امولسیون/ آب. کارکرد تشخیص مقدار آب درون امولسیون امکان محاسبه عملیاتی مقدار نفت درون مخزن را فراهم می کند.

 

کار UMF700 به پیچیدگی فرآیند فنی بستگی ندارد . کارکرد عیب یابی در مورد تمام فازهای جداسازی در مایع برای تعیین کیفیت لجن اطلاعات می دهد.

.

 

کاربرد در دستگاه های فنی

در دستگاه های فنی، UMF700 نه تنها می تواند در یک تجهیز اندازه گیری مورد استفاده قرار بگیرد بلکه می تواند به عنوان دستگاهی برای دریچه های تنظیم گاز، نفت و آب جدا شونده مورد استفاده قرار بگیرد. کنترل های درونی امکان دستیابی به نفت و آب با کیفیت مشخص را فراهم می کند.

 

اگر استفاده از پارامترهای اضافی (سرعت جریان، فشار، دما) در مدت فرآیند تنظیم ضروری باشد، UMF700 می تواند به دستگاه های بیرونی (حسگرها) توسط رابط های کاربری RS485 Modbus Master، حلقه فعلی 20-4 میلی آمپر، ورودی گسسته، اتصال یابد. UMF700 دریچه ها از انواع مختلف را کنترل می کند. ارسال داده های مربوط به نتایج اندازه گیری و وضعیت دریچه ها توسط اترنت با استفاده از پروتکل Modbus TCP / IP انجام می شود.

 

کاربرد در خطوط لوله نفتی و جداکننده های آب

در دستگاه های فنی با نواحی تقسیم شده تصفیه نفت و آب (جداکننده های آب لوله و تقسیم کننده های بخش انتهایی) چندین حسگر UMF700 می تواند نصب گردد. در این حالت، برنامه تعبیه شده پردازش جامعی از داده ها ارائه می دهد که تصویری تعمیم داده شده از فرآیند فنی در طول کل دستگاه های فنی بدست می دهد.

 

مزیت اثر اضافی- میرایی سیگنال الکترومغناطیسی طی انتشار آن در ناحیه آبی- امکان آماده سازی کیفیت آب با محتوی محصولات نفتی کمتر از mg/l 50 را بدست می دهد. سیگنال خروجی رله به UMF700 امکان اطلاع از تجاوز از مقدار مشخص محصولات نفتی را می دهد تا پمپاژ پمپ را متوقف کرده یا شیر تخلیه را ببندد.
 

مشخصات فنی

ویژگی های اندازه گیری شده:

سطح جداسازی فاز:

 

 

سنجش نفت/ آب

 

گاز/ نفت

نفت/ امولسیون

امولسیون/ آب

محتوی آب در امولسیون

دقت مطلق سطح اندازه گیری:

فاز گاز/ نفت

فاز نفت/ امولسیون

فاز امولسیون/ آب

 

mm 1

mm 5

mm 5

محتوی آب در سطح جداسازی فاز:

نفت/ امولسیون

امولسیون/ آب

 

کمتر از 5%

کمتر از 99%

محدوده اندازه گیری های سطح:

0.3 تا 20 متر

دقت مطلق آب اندازه گیری شده در امولسیون

% 1.5

محدوده ناحیه امولسیون

از 5% تا 99% محتوی آب

دمای محیط

50- تا 50+

فشار زیاد

کمتر از MPa 4

ولتاژ تغذیه

15 تا 48 ولت

مصرف برق

W 5

ضد انفجاری

1ExdiallBT6

سطح محافظت

IP66

دستگاه های ثانویه

1. کنترلر UMF700.26

2. مبدل رابط کاربری

استاندارد رابط کاربری انتقال داده:

RS485 start UART stacking

 

اترنت (Ethernet)

انتخابی

حلقه فعلی mA 4-20

خروجی رله V 250 و  A 5

ورودی دودویی

1. Modbus RTU Master

2. Modbus RTU Slave Modbus TCP / IP

 

 

1. 6 کانال (خروجی)

2. 5 کانال (ورودی)

4 کانال

2 کانال

کارکردهای اضافی:

جداسازی فاز

نمودار عیب یابی برای تشخیص کیفیت لجن

ویژگی های اندازه گیری شده:

سطح جداسازی فاز:

 

 

سنجش نفت/ آب

 

گاز/ نفت

نفت/ امولسیون

امولسیون/ آب

محتوی آب در امولسیون

دقت مطلق سطح اندازه گیری:

فاز گاز/ نفت

فاز نفت/ امولسیون

فاز امولسیون/ آب

 

mm 1

mm 5

mm 5

محتوی آب در سطح جداسازی فاز:

نفت/ امولسیون

امولسیون/ آب

 

کمتر از 5%

کمتر از 99%

محدوده اندازه گیری های سطح:

0.3 تا 20 متر

دقت مطلق آب اندازه گیری شده در امولسیون

% 1.5

محدوده ناحیه امولسیون

از 5% تا 99% محتوی آب

دمای محیط

50- تا 50+

فشار زیاد

کمتر از MPa 4

ولتاژ تغذیه

15 تا 48 ولت

مصرف برق

W 5

ضد انفجاری

1ExdiallBT6

سطح محافظت

IP66

دستگاه های ثانویه

1. کنترلر UMF700.26

2. مبدل رابط کاربری

استاندارد رابط کاربری انتقال داده:

RS485 start UART stacking

 

اترنت (Ethernet)

انتخابی

حلقه فعلی mA 4-20

خروجی رله V 250 و  A 5

ورودی دودویی

1. Modbus RTU Master

2. Modbus RTU Slave Modbus TCP / IP

 

 

1. 6 کانال (خروجی)

2. 5 کانال (ورودی)

4 کانال

2 کانال

کارکردهای اضافی:

جداسازی فاز

نمودار عیب یابی برای تشخیص کیفیت لجن

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru