تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

NICMI

مرکز NICMI طراحی‌کننده منحصر به فرد سیستم های اندازه گیری سطح مرز جدایی فازها در چند جزء محیط‌‌ها و تعیین تعداد از مصحولات در هر محیط می‌باشد. این سیستم امکان می دهد تا به طور اتوماتیک هر محیط را و در مخازن و دستگاه های تكنولوژیكی ارائه میدهد. و ارزیابی کیفی از روشنیی مرز جدایی بین هر کدام از محیط‌ها ارزیابی کرد. سیستم توسعه یافته در حال حاضر در کاربردهای زیر عمل می کند:

 سطح سنج چند فازی امکان می دهد تا سطح مرز جدایی فازها درشرایط مناطق انتقالی طولانی و در امولسیون‌ها تعیین کرد.

آب سنج میکرو موج امکان می دهد تا به طور اتوماتیک هر محیط را در هر محیط را در مخزن یا دستگاه های تکنولوژیکی شناسایی کرد و  درصد یکی از محیط  در دیگر تعیین کرد.

این سیستم برای کنترل فرآیندهای تکنولوژیکی مرتبط با جداییجدایی فازها در چند جزء محیط‌‌ها به اجزای مختلف مفید است.

 

 مرکز NICMI از سال 1994 در بازار اندازه‌گیری فعالیت می‌کند و سوابق زیادی در زمینه آماده سازی نفت و محصولات نفتی  تحت برنامه های مختلف تکنولوژیکی و در مخازن و دستگاه های تکنولوژیکی می‌دهد.

 

محصولات

 

 

مهمترین کاربردهای رطوبت سنج در چاه های تولید نفت و واحدهای محاسبه AMS است که در شرایط عملیاتی مختلفی کارکرد دارد: سرعت جریان، فشار، دما و حضور گازهای آزاد شده از مایع.

استفاده از نفت/ آب سنج در چاه ها و تجهیزات AMS نظارت مداوم بر نسبت نفت و آب در مایع تولیدی را برای ارزیابی سودآوری چاه ها و همچنین برای تبدیل شدن به پیوند مرکزی در یک کنترل چاه هوشمند، ممکن می سازد. 

محدوده وسیع اندازه گیری از 0 تا 100% محتوی آب، استفاده موثر از سیستم در مراحل مختلف تصفیه نفت و آب را امکان پذیر می سازد. سیستم عملکردی در حالت رطوبت سنجی اطلاعاتی درباره کیفیت تصفیه نفت و آب در مهم ترین واحدهای فنی نصب بدست می دهد. 

جزئیات

سطح سنج چند فازی UMF700 ابزاری منحصر به فرد برای متخصصین است که مشخصات کمّی و کیفی شرایط مایع در یک مخزن یا تجهیزات فرآیندی را بدست می دهد.

کارکرد UMF700 مبتنی بر اثر دوگانه موج های الکترومغناطیسی است که خواص مایع را منتشر می کند: بازتاب از سطوح محیط و تغییر سرعت انتشار موج الکترومغناطیسی در مایع نفت/ آب. اثر اول این امکان را به ما می دهد تا سطوح جداسازی فاز را تعیین کنیم، اثر دوم نیز این امکان را می دهد تا جداسازی فاز را به صورت گاز/ نفت، نفت/ امولسیون، یا امولسیون/ آب شناسایی کرد. UMF700 دارای یک کانال اضافی برای تعیین محتوای آب در امولسیون می باشد. یک برنامه عیب یابی ویژه امکان تشخیص کیفیت رسوب و ساختار ناحیه تراوا امولسیون را فراهم می کند.

جزئیات
آدرس:
info@prp-ufa.ru