تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

SKZ GSM-TELEMETRYسیستم

       

یکی از سیستم های خودکار که برای نظارت از راه دور و کنترل ایستگاه های حفاظت کاتدی  ساخته شده است این سیستم  می باشد  

کنترل از راه دور 

 ایستگاه های حفاظت کاتدیک خطوط نفت و گاز و مخازن اشیاء معمول برای نظارت و کنترل از راه دور می باشد 


 

ترکیب و عملکرد اسن سیستم

این سیستم بر اساس اصل دو سطح است 

سطح بالا - اتاق کنترل از راه دور میباشد

همه ایستگاه های حفاظت کاتدی را می توان به طور همزمان از یک مکان از راه دور کنترل شود

نقطه کنترل از راه دور ایستگاه حفاظت کاتدی اجازه می دهد تا به شرح زیر است

  • نظارت بر بهره برداری از ایستگاه های حفاظت الکتروشیمیایی، بازرسی از پارامترها؛
  • کنترل ارتباطات بلوک های تله متری ایستگاه های حفاظت الکتروشیمیایی؛
  • کنترل دسترسی غیر مجاز به ایستگاه های حفاظت الکتروشیمیایی؛
  • تجسم وضعیت ایستگاه های حفاظت الکتروشیمیایی؛
  • مانیتورینگ پیشگیرانه فن آوری و اضطراری؛
  • آرشیو کردن (پر کردن اطلاعات در آرشیو، آرشیو رویدادها)؛
  • .کنترل از راه دور پارامترهای ایستگاه حفاظت الکتروشیمیایی از محل کار اپراتور

سطح متوسط - موارد کنترل شده

.نقطه نظارت شامل یک ماژول کنترل از راه دور است که قادر به انجام وظایف مدیریت اشیاء اختصاص داده شده با استفاده از نوع اتصال جی اس ام می باشد

.دستگاه ماژول کنترل از راه دور در داخل جعبه بلوک ایستگاه حفاظت کاتدی نصب می شوند

.مدیریت، نظارت و پردازش اندازه گیری از یک نقطه کنترل از راه دور می شود

 

پارامترهای نظارت و کنترل معمول برای واحد کنترل از راه دور

 

تله متری
ولتاژ خروجی ایستگاه کاتدی
جریان خروجی ایستگاه کاتدی
پتانسیل محافظتی

کنترل از راه دور

ولتاژ کنترل

سیگنالینگ از راه دور
سیگنال برای باز کردن دیچه در ایستگاه حفاظت کاتدی

تله متری برق

سیگنال پالس متر برق

 

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru