تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

پورت نمونه‌ بردار

هدف

نمونه برداری از نمونه‌ی نماینده‌ی نفت خام در دهانه‌ی جریان‌های تولیدی چاه‌های نفت در مترها، در خط لوله اصلی فرعی.
طرح نمونه گیرنده دو روش نمونه برداری را فراهم می کند:
- اتوماتیک؛
- دستی.
علاوه بر این، دو روش نمونه برداری توسط طراحی نمونه بردار نیز ارائه شده است.

روش 1

هنگام انجام نمونه گیری نقطه‌ای، 100٪ از مقاطع جریان محصول پوشیده شده است. این راه‌حل فنی، در نمونه بردارهای خودکار استفاده می‌شود، که اجازه‌ی پوشش 100٪ مقاطع جریان محصول طی نمونه برداری نقطه‌ای را می‌دهد که قابلیت اطمینان نمونه را افزایش می‌دهد. نمونه بردار اتوماتیک
یک نمونه ترکیبی را به مخزن منتقل می کند که از نمونه‌های نقطه‌ای در یک فاصله مشخص(با توجه به زمان و یا حجم محصول) ساخته شده است.
بنابراین، ترکیب نمونه در مخزن دارای حداکثر تشابه با ترکیب واقعی محصول است که از نمونه بردار عبور کرده است.

 

روش 2

یک نمونه‌ی نقطه‌ای در سراسر عرض مقطع محصول گرفته می‌شود. طراحی این دستگاه اختلاط آشفته جریان صعودی را فراهم کرده و
اجازه نمونه برداری با سرعت بالا از نمونه نقطه‌ای در سراسر عرض جریان را می‌دهد. در زمان نمونه برداری، هیچ شرایط ایزوکینتیک نقض نشده،  که اجازه می دهد تا یک نمونه نمایشی به دست آید.

مشخصات نمونه بردار

حجم نمونه، میلی‌متر

قطر برنامه‌ریزی شده خط لوله برای بالابردن، میلی متر

نرخ حداکثر موثر، مترمکعب در روز

روش نمونه‌ برداری

فشار اجرای بر حسب Mpa

نمونه‌بردار بهبود یافته

40±10

80

420

دستی

0.2 - 4.0

Port-6

حجم کنترل شده از 2±1 تا 12±2

50

120

اتوماتیک

0.2 - 4.0

Port-7

80

420

100

840

150

1600

 

 

پارامترهای جریان

 

 

مقدار

پارامتر

0 تا +7

طراحی عمومی

دما بر حسب سانتی‌گراد

0 تا +120

طراحی دمای بالا “B”

تا 20·10⁻3

مقدار بالای سینماتیک ویسکوزیته‌ی، m2/s

50

بخش حجمی همراه با پترولیوم گاز در مخلوط نفت-گاز و آّب

4

@ 1.83 MPa

مقدار هیدروژن سولفید در گاز آزاد همراه با پترولیوم، درصد حجمی

1

در فشار بالاتر از @ 1.83 MPa تا فشار حداکثر اجرایی و فشار بخشی هیدروژن سولفید تا 0.000345 MPa

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru