تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

واحد جداسازی کوچک‌اندازه

 راه‌حال بهینه برای مقرون به صرفه برای اندازه‌گیری یک چاه در مناطق کوهستانی با نرخ تولید کم و یک نسبت فاز نسب پایه گمانه‌ی پایدار

ویژگی‌ها و مزایا

• تکنولوژی هیدروکایکلون استفاده شده است
• اندازه کوچک و قابلیت تحرک
• اندازه گیری دقیق تولید چاه بدون توقف
• تقاضای کم انرژی (از 1 کیلو وات)
• ضد انفجار
• مونتاژشده به طور کامل در کارخانه
• رویکرد موردی برای تولید هر چاه
• کنترل تولید از راه دور امکان پذیر است  (رادیو، GSM، GPRS)
• انواع قطعات مونتاژ شده

 

اجرای 4

اجرای 3

اجرای 2

اجرای 1

واحد اندازه گیری

اندازه نوع SSU

100

100

40

40

bar

فشار عملیات تا

800 تا 1200

1 تا 500

800 تا 1200

1 تا 500

t/day

ترخ جریان مایع

10...

800000

10...

200000

10...

320000

10...

80000

nm3/day

نرخ جریان گاز

از 5 تا 50 درجه

از 5 تا 34 درجه

از 5 تا 50 درجه

از 5 تا 34 درجه

о
С

دمای هوای محیط

0...60

0...60

0...60

0...60

о
С

دمای محیط عملیات

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru