تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

سوپاپ سوئیچ

• DN 25-300 PN 0.6-16 MPa؛
سوئیچینگ سوپاپ از فولاد‌های زنگ نزن با درجه بندی

 20L، 20GL،12Х18Н9ТЛ، 12Х18Н12МЗТЛ،
20GML با اتصال فلنج ساخته شده‌اند.

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru