تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

PG - 150G/PG - 300G ژنراتور بخار

این ژنراتور بخار موجود است و برای استفاده در محوطه ساختمانی در نظر گرفته شده است.

این ژنراتور بخار احتیاج به خط برق ندارد زیرا می تواند با ژنراتور برق کار کند.   

دارای مخزن برای آب و سوخت میباشد.

دو نوع ژنراتور بخار موجود است. ژنراتورها به دو صورت با تریلر و بدون تریلر موجود میباشد.

 

 

PG - 150G

تجهیز این ژنراتور بخار: تلمبه،  پرپیچ، دستگاه های خودکاری، دریچه های توقف

 

1

۱۵۰

 باروری بخار آب:

 کیلوگرم / ساعت

2

۰.۳۵۵

 

۰.۴۵۶

فشار زیاد بخار در نوک شینگ ۲۰ متری

فشار خاموشی

4

۰.۹ کیلووات، ۲۲۰ ولت

۱.۲ کیلووات، ۲۲۰ ولت

منبع برق -خط برق

منبع برق - ژنراتور برق

5

 

 

6

۱۰۰

قدرت مشعل، کیلووات

7

۲۰۰

ظرفیت مخرن آب، لیترها

8

۶۰

ظرفیت مخرن سوخت، لیترها

10

۱۸۳۵ × ۱۳۷۰ ×  ۱۰۵۰

اندازه، میلی‌متر

11

۷۵۰

وزن، کیلوگرم

12

۰.۶

فشار گرم کن(حرارت-هیتر)، کیلووات

13

۰.۷

مصرف قدرت برق، کیلووات

14

۱۰- ۱۲

حرارت روشن، °C

15

۱۰

مصرف سوخت، لیتر/ساعت

16

حرارت بخار، ۱۴۳ °C و فشار زیاد ۰.۴۵۶ MPa

حرارت بخار، ۱۸۰ °C و فشار زیاد ۰.۹۱۲ MPa

مقررات به شینگ بخار

 

 

PG - 300G

تجهیز این ژنراتور بخار: تلمبه،  مشعل، دستگاه های خودکاری، دریچه های توقف.

1

۳۰۰

باروری بخار آب:

 کیلوگرم / ساعت

2

۲۰۰

قدرت مشعل، کیلووات

3

۰.۳-۰.۹

فشار کار

4

۱۶

فشار پوژه

5

۱

مقدارخروج بخار

6

۲۰ متر

طول شیلنگ بخار

7

گازوئیل

نوع سوخت

8

۱۸

مصرف سوخت، لیتر/ساعت

9

۲۲۰ ولت، ۳.۲ کیلووات

منبع برق -خط برق یا ژنراتور برق

10

۱.۲

مصرف قدرت برقی، کیلووات

12

۱۰۰

ظرفیت مخرن سوخت، لیترها

14

۷۵۰

وزن، کیلوگرم

15

۱۸۳۵ × ۱۳۷۰ ×  ۱۰۵۰

انداره، میلی‌متر

18

بله

کنترل سطح آب و سوخت

19

بله

کنترل حرارت و فشار بخار

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru