تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

WELLHEAD اتصالات

• درخت ایکس مس
• DN50، 65 PN 21 Mpa؛
• درختان X-masاز فولاد  زنگ نزن با درجه  20ГЛ ساخته شده اند.
• درخت تزریق
• DN50، 65 پین 21 Mpa؛
• درختان تزریقی  از فولاد زنگ نزن با درجه 20  ГЛ ساخته شده‌اند.

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru