تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

VANE سوپاپھای

• DN 65 PN 21 Mpa؛
• سوپاپ‌ها از فولاد زنگ نزن با درجه 20ГЛ ساخته شده‌اند

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru