تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

ژنراتور بخار PG - 300G M2

این ژنراتور بخار موجود است و برای استفاده در محوطه ساختمانی در نظر گرفته شده است.

این ژنراتور بخار احتیاج به خط برق ندارد زیرا توانایی كار با ژنراتور برق را دارد.  

دارای مخزن آب و سوخت میباشد.

دو نوع ژنراتور بخار موجود است. ژنراتورها در دو نوع با تریلر و بدون تریلر موجود میباشد.

PG - 300G M2

تجهیز این ژنراتور بخار: تلمبه،  مشعل، دستگاه های خودکاری، دریچه های توقف

1

۳۰۰

باروری بخار آب:

 کیلوگرم / ساعت

2

۱۰۰/۲۰۰

قدرت مشعل، کیلووات

3

۰.۳-۰.۹

فشار کار

4

۱۶

فشار پوژه

5

۲

مقدارخروج بخار

6

۲ تا ×۲۰ متر

طول شیلنگ بخار

7

گازوئیل

نوع سوخت

8

۹/۱۸

مصرف سوخت، لیتر/ساعت

9

۲۲۰ ولت، ۳.۲ کیلووات

منبع برق -خط برق یا ژنراتور برق

10

۱.۲

مصرف قدرت برق، کیلووات

12

۱۰۰  

ظرفیت مخرن سوخت، لیترها

14

کمتر از۱۵۰۰

وزن ژنراتور بخار بدون تریلر ، کیلوگرم

15

۱۱۰۰×۱۶۰۰۶۲۵۰۰

اندازه، میلی‌متر

18

بله

کنترل سطح آب و سوخت

19

بله

کنترل حرارت و فشار بخار

 

 

 

 

 

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru