تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

پیگ‌های تمیزکننده با فنر سیم‌پیچی

پیگ‌های «VOSTOK-PS» دارای دو قسمت هستند که با یک سیم‌پیچ فنری به هم پیوسته است، که به پیگ تمیزکننده اجازه میپیچ و تاب خوردن و بازگشت به حالت اصلی،  در حالی که در حال حرکت در میان اتصالات شاخه و خط لوله با قطری  میلی‌متر Ø = 89-530 را می‌دهد

PIGS other

 

PIGS other 3

Восток 5

PIGS other 2

پیگ‌های تمیز کننده VOSTOK - D6T"، "VOSTOK - D4T"  و"VOSTOK-MDT" برای پیگگی و بررسی اندازه گیری (بازرسی حفره)
خطوط لوله با قطر Ø = 11 4 میلیمتر، 59 میلیمتر، 68 میلی متر، 21 میلی متر، 273 میلی متر، 325 میلیمتر طراحی شده‌اند. فرستنده، بخش واقعی پیگ تمیز کننده برای خطوط لوله‌ای  با قطرهایی از 114 تا 325 میلی متر است. برای خط لوله با قطر از 325تا 1420 میلی‌متر، فرستنده به بدنه‌ی پیگ یکپارچه شده است، که اجازه جنبش پیگ را در طول خط لوله، پیگیری و شناسایی مکان آن از سطح زمین در حین توقف پیگ می‌دهد. پیگ‌های تمیز کننده از اتصالات 90 درجه با شعاع خم 1.5 DN و بالاتر، و نیز تیزهای بدون خطی مستقیم می‌گذرد.

دیگر انواع پیگ‌های تمیزکننده انتقال‌دهنده‌ی یکپارچه

PIGS other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru