تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

متر حلقه‌ی رینگ

وظیفه
- اندازه گیری حجم مخلوط مایع که از چاه در می‌اید؛ 
- اندازه گیری حجم مایعات  که دارای خواص چسبناک می‌باشد.

 زمینه‌ی استعمال

 

 مراکز استخراج نفت  و مراکز کنترول حسابداری نفت و هم سیستم‌های جمع اوری داده‌ها و تنظیم روند تکنولوژی.


مشخصات فنی

مصرف، متر مکعب در ساعت

از 0,1 تا 60

فشار عملیاتی حداکثر،MPa

4

حد خطا، درصد

±1

دامنه اندازه گیری حجم

از 0 تا 999999999,9999

 

 

 

مشخصات محیط زیست

از 40- تا 50+

مبدل آب‌وهوا معمولی

حررات هوا، ºС

از 50- تا 50+

مبدل آب‌وهوا قطبی

از 10- تا 50+

ماشین حساب VMKS - 2

از 40- تا 50+

ماشین حساب VMKS - 3

از 40- تا 50+

ماشین حساب VMKS - 4

95% در  درجه  ºС 35 حررات هوا

مبدل

رطوبت نسبی

80% در  درجه  ºС 35 حررات هوا

ماشین حساب

 

 

مشخصات محیط که اندازه گیری می شود

4

فشار عملیاتی،  MPa

از 0 تا 70

حررات هوا، ºС

از 300 تا 2000

غلظت، کلوگرام در متر مکعب 

از 0,1  تا 0,00001

ویسکوزیته سینماتیک، متر مکعب در ثانیه

50

رقم قسمت گاز همراه با نفت، درصد

4

در فشار تا 1,83 MPa

رقم قسمت سولفید هیدروژن در حجم گاز همراه با نفت، درصد

 

1

در فشار بیش از 1,83 MPa تا فشار عملیاتی

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru