تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

سوپاپ دروسل

 

وظیفه

 

سوپاپ برای تنظیم مداوم افت فشار در خطوط لوله سیستم جمع آوری روغن طراحی شده است.

 

 زمینه‌ی استعمال

 

 مراکز استخراج نفت  و مراکز کنترول حسابداری نفت و هم سیستم‌های جمع اوری داده‌ها و تنظیم روند تکنولوژی.

 

 


مشخصات فنی سوپاپ دروسل

 

رقم

مشخصات

50, 80, 150

پاساژ مشروط، میلیمتر

25, 40, 100

قطر موثر مقطع عرضی، میلیمتر

از  1,25 تا 50

دامنه ظرقیت، متر مکعب در ساعت

از 0  تا 0,77

دامنه کنترل اختلاف فشار

 

 

مشخصات محیط زیست

رقم

مشخصات

ار -40 تا +50

حررات هوا، ºС

95%

رطوبت نسبی در درجه   35 ºС

 

 

 

 

 

مشخصات محیط که اندازه گیری می شود

 

رقم

مشخصات

از 0 تا 120

حررات هوا، ºС

تا 0,01

ویسکوزیته سینماتیک، متر مکعب در ثانیه

4

در فشار تا 1,83 MPa

رقم قسمت سولفید هیدروژن در حجم گاز همراه با نفت، درصد

0,02

در فشار تا 4 MPa

 

 

وظیفه
سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru