تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

A2E

جریان سنج مایع فراصوت(Note-B) برای اندازه گیری جریان حجمی و ماده مایع در سیستم نگهداری فشار مخزن(ایستگاه های پمپ اسپری، نقاط توزیع آب، خطوط لوله و چاه ها) در صنعت نفت، از جمله در مناطق انفجاری که در آن ترکیب مواد منفجره دسته |||،|||،T1-T5 با درجه دما براساس دسته بندی GOST 30852.0-2002 مطابق با الزامات "قوانین ایمنی در صنعت نفت و گاز" طراحی می شود.

جزئیات
آدرس:
info@prp-ufa.ru