تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

سوپاپ پمپ حفازی

سوپاپ پمپ حفاری

 .آب بندی بین لاستیک و فلز و صفحه سوپاپ به قطعه متقاطع شیر ضربه نمی زند

 طراحی چنین دریچه‌ای اجازه افزایش مدت زمان استفاده تا خرابی  در مقایسه با طراحی معمول تا

میزان 10-15٪ را می‌دهد

 

 

انواع پمپ‌های گل حفاری موجود 

BRN-1 (NB-375); UNB-600 (U8-6MA2); UNBT-950 (UNBT-
950A, UNBT-950A2); ZRN-1600; NBT-600; RGF-800; RGF-
1000; RGF-1300; UNBT-950L (UNBT-950L1, UNBT-950L2);
UNBT-1180L1; LEWK0; NB 235/40; 3NB-1600F; IDECO;
2PN-1300; Н3П-25С; F800; F1000; F1300 / 1600; F-1600L;
QF1300L; UNBT-600K; 8T650; Рz - 8.00.00.000;

 

 

سوپاپ پمپ حفاری
سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru