تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

سوپاپ دریچه ایستگاه قدرت

DN 100-300 PN 9،8-25 MPa
• ساخته شده از فولاد زنگ نزن با درجه بندی 15Х1М1ФЛ، 20ГСL؛
• اتصال جوش داده شده

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru