تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

مایع سنج SKG

نامگذاری: اندازه گیری وزن نفت خام (بدون جداسازی اولیه) در نرخ های جریان ثابت و متغیر.

کاربرد

در تولید نفت و صنایع شیمیایی، شامل نواحی انفجاری رده 1 و 2 واحدهای بیرونی مطابق با State Standard GOST IEC 60079-14-2011 "مقررات نصب الکتریکی" فصل 7.3.

پارامترهای اندازه گیری

بیشینه خطای ذاتی در نرخ جریان  است.

بازه زمانی کالیبراسیون: هر سه سال یکبار

اصل عملیات و اندازه گیری

حضور گاز نفتی آزاد در جریان نفت چاه برای عملیات مایع سنج SKG ضروری است. بدنه SKG حجم ثابتی از گاز آزاد که دانسیته اش چند برابر کمتر از دانسیته مایع است را انباشته می کند، که امکان وزن کردن مایع در این فضای اتمسفری را بدست می دهد.

مخلوط نفت-گاز-آب به ورودی چند راهه مبدل جریان محفظه (CFT) خورانده می شود، سپس با استفاده از یک نازل به محفظه اندازه گیری دارای دو حفره خورانده می شود. پر کردن یک حفره از محفظه اندازه گیری به یک وزن مشخص، منجر به شرایط عدم تعادل و تخلیه مایع از این حفره به CFT می شود. سپس این فرآیند در حفره دیگر محفظه تکرار می شود. مایع تخلیه شده و گاز آزاد اضافی به طور همزمان به خروجی چند راهه تغییر مکان می دهند.

وقتی محفظه اندازه گیری می چرخد، آهنربای نصب شده بر روی آن یک تماس آب بندی شده یا یک حسگر هال (Hall) ایجاد می کند. سیگنال های حسگر که تعدادشان برابر تعداد چرخش محفظه اندازه گیری می باشد به محاسبه گر BESKG یا مبدل نرمال گر PNCKG-1 فرستاده می شود. سیگنال های دریافتی مطابق با هر الگوریتم ایجاد شده پردازش می شوند.

 

اجزا و گزینه ها

مایع سنج SKG- نسخه فشرده

 

مایع سنج

مبدل نرخ جریان KPR

محاسبه گر BESKG-2M

گزینه ها- گرم کن الکتریکی KTO-2

واحد اندازه گیری

حسگر پالسی با سیگنال خروجی غیر نرمال PSKG-1

حسگر پالسی با سیگنال خروجی نرمال PNSKG-1

مایع سنج SKG- نسخه فشرده

 •  

 

 •  

 

 •  

مایع سنج SKG- نسخه مجزا

 

 •  
 •  

 

 •  
 •  

 

 

 

پارامترهای فنی

 

 

اصلاحات مایع سنج

محدوده نرخ جریان وابسته به دانسیته () مایع اندازه گیری شده، روز/t

مقدار بالایی ویسکوزیته سینماتیکی،

اندازه نازل، mm

وزن، kg، کمتر از

 

 

 

 

ورودی

خروجی

اصلاحات مبنای سنجش برای عملیات سر چاه، به عنوان بخشی از واحد اندازه گیری گروه بندی شده (GMU)

SKG-30-40М2

  تا 18

  تا 22

  تا 26

  تا 30

 

 

50

84

SKG-60-40М

  تا 37

  تا 44

  تا 51

  تا 60

 

84

SKG-60-40

 

144

SKG-120-40

  تا 73

  تا 88

  تا 102

  تا 120

 

 

 

50

144

SKG-210-40

  تا 128

  تا 154

  تا 179

  تا 210

80

120

SKG-420-40

  تا 256

  تا 307

  تا 359

  تا 420

100

276

اصلاحات ویژه سنجش برای عملیات در GMU مسیر متداول

SKG-60-40А

  تا 37

  تا 44

  تا 51

  تا 60

 

 

80

 

150

186

SKG-120-40А

  تا 73

  تا 88

  تا 102

  تا 120

 

 

SKG-210-40А

  تا 128

  تا 154

  تا 179

  تا 210

152

اصلاحات ویژه سنجش برای پارامترهای اندازه گیری شده دو جریان همزمان

SKG-60-40D

  تا 18 برای هر کانال

  تا 22 برای هر کانال

  تا 26 برای هر کانال

  تا 30 برای هر کانال

 

50

144

SKG-120-40D

  تا 37 برای هر کانال

  تا 44 برای هر کانال

  تا 51 برای هر کانال

  تا 60 برای هر کانال

 

اصلاحات ویژه سنجش برای پارامترهای اندازه گیری شده دو جریان همزمان در GMU مسیر متداول

SKG-60-40DА

  تا 18 برای هر کانال

  تا 22 برای هر کانال

  تا 26 برای هر کانال

  تا 30 برای هر کانال

 

50

80

128

SKG-120-40DА

  تا 37 برای هر کانال

  تا 44 برای هر کانال

  تا 51 برای هر کانال

  تا 60 برای هر کانال

 

 

پارامترهای محیطی

 

دمای محیط،  مبدل جریان:

 

 • نسخه استاندارد: 40- تا 50+
 • نسخه قطبی "C": 50- تا 50+

 

دمای محیط، ℃ برای محاسبه گر:

 

 • نسخه استاندارد: 10- تا 50+
 • نسخه قطبی "C": 40- تا 50+

 

رطوبت نسبی در  35 و کمتر:

 

 • برای مبدل جریان: 95%
 • برای محاسبه گر:
 • نسخه استاندارد: 80%
 • نسخه قطبی: 95%

 

پارامترهای اندازه گیری شده محیط

 

دما،

 

 • نسخه استاندارد: 0 تا 70+  
 • نسخه دمای بالا "B": 0 تا 120+

 

محتوی گاز آزاد (درصد حجمی) در محلوط نفت-گاز-آب تحت شرایط اندازه گیری"

 

 • حداکثر 70%
 • حداقل 2%

 

نصب

 

متداول ترین جانمایی برای نصب مبدل جریان مایع سنج SKG در سر چاه تولید نفت:

 

1- مبدل جریان مایع سنج SKG

2- خط لوله نفت

3- مغزی مونتاژ شونده اتصال توپی

4- تکیه گاه ها

5- خوراک گاز از حلقه لوله کشی به خط جریان بالادستی جریان مبدل مایع سنج SKG

نصب به بخش های مستقیم خط لوله نیاز ندارد.

 

 

 

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru