تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

RS-03.15 با یک قرائت‌‌گر مداوم زاویه‌ی ارتفاع، مدل “Rubin” KTK-2 ابزار جهانی

این ابزار برای اندازه‌گیری ضریب اصطکاک کیک تصفیه‌شده در مایع فلاش مته طراحی شده است. این اندازه‌گیری‌ها در آزمایشگاه‌های صحرایی و در دکل حفاری برای تخمین کارایی افزودن‌های روان‌کننده و مداخلات عملی در چروسه حفاری در شرایط غیر معمول صورت می‌گیرد. چرا این طراحی خاص صورت گرفته است؟ از آنجایی‌که یان مدل، عملکرد مدل‌های قبلی خود ( با درایور‌های دستی و الکتریکی) را با یکدیگر ترکیب کرده و ثبات بیشتری برای قرائت ایجاد کرده است ( در حال حاضر تغییر سرعت بلند کردن امکان پذیر است). علاوه براین، در تمایز از محصولات مشابه ( که دارای مقیاس‌هایی هستندکه نمی‌توانند بدون استفاده از دستگاه‌های خاص تایید شوند) عملکرد آن را می‌توان توسط پرسنل اجرایی بررسی شود! این دستگاه برای تمام محصولات دارای کلمه "ابزار" در اسم‌شان ضروری است. محبوب‌ترین مدل! با توجه‌ به بازخورد‌ها، ثابت شده که این دستگاه ساده، قابل اعتماد، و برای کار مناسب است.

مشخصات فنی

 زاویه ارتفاع بستر، درجه، 0-25
گسستگی شمارش ، درجه، 0.1
واریانس محدودیت‌های ضریب اصطکاک تعیین شده، 0-0.59
دقت اندازه گیری زاویه صفحه‌ای ارتفاع، درجه، ± 0.1
دقت اندازه گیری ضریب اصطکاک،٪، 3
قطر بستر، میلی متر، 60
قطر بارگذاری، میلی متر، 39
وزن بار، گرم، 140 ±1

کالاهای عرضه شده

1.  واحد KTK-2؛

2.   بارگذاری

           -3.  جدول (مقادیر تانژانت)؛
-           4.  کتابچه راهنمای دستور العمل

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru