تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

نسخه ۱ .LGR-3 آزمایشگاه کنترل گل حفاری

آزمایشگاه کنترل گل حفاری LGR-3 "روبین" معمولی نسخه I.TU 4317-017-84448846-2015  با/بدون یک میز پلاستیکی، برای کنترل پارامتر گل حفاری طراحی شده است ( مطابق با RD39-00147001-773-2004 " روش‌های کنترل گل حفاری"

و  7.3-002-2010 STO شرکت گازپروم ). این آزمایشگاه به حل مسائل استاندارد، همراه با کنترل پارامتر گل حفاری در پروسه‌ حفاری نفت و گاز کمک می‌کند. این آزمایشگاه به بازار روسیه،  کشورهای مشترک المنافع و هم‌چنین بازار دیگر کشورها فرستاده می‌شود.

 

مشخصات فنی

 

این آزمایشگاه کنترل پارامترهای گل حفاری زیر را ممکن می‌سازد:

ویسکوزیته دودکش از 15 تا 100 cSt

شاخص فیلتراسیون از 0 تا 120 cm3 در فشار 0.098 MPa  (1 kg/cm2)

چگالی از 800 تا 2600 kg/m3 (از 0.8 تا 2.6 g/cm3)

مقدار ماسه در 50 ml گل از 0.5 تا 10 ml

رسوبگذاری

ثبات

واکنش شیمیایی (pH) از 0 تا 12.

دما بر مبنای سانتیگراد 0

              کالاهای عرضه شده:

 

 

 1. ویسکوزومتر VBR-2 با یک غربال، یک قیف و یک فنجان؛
 2.  ابزار BM-6؛
 3.  سیلندر پایداری SC-2؛
 4. آرئومتر ABR-1M (مقیاس‌های تعادلی)؛
 5. ظرف نهشت OM-2؛
 6.  سیلندر اندازه‌گیری 100 میلی لیتری با یک دهانه؛
 7. ظرف 1 لیتری برای روغن؛
 8. جام اندازه‌گیری با مقیاس 1 لیتری
 9. کاغذ تست: pH 0-12
 10. کاغذ فیلتر "نوار آبی" برای ابزار BM-6، یک بسته 100 ورقی؛
 11.  دستکش-
 12.  کرونومتر یا تایمر؛-
 13. دماسنج 0-100 درجه سانتی گرادی؛
 14.  دستمال کاغذی پنبه ای
 15.  کتابچه راهنمای کاربر برای آزمایشگاه؛
 16.  مشخصات فنی برای تمام قطعات؛
 17.  روش های تایید برای سنجنده ABR-1M، ویسکوزومتر VBR-2 و ابزار BM-6؛
 18. کیت SPATA (ابزارهای یدکی، دستگاه PTR).

 

ابعاد کلی،mm، 592x512x175؛

وزن آزمایشگاه: 19.8 kg

 

 

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru