تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

ایستگاه پمپ آب مدولار

ایستگاه طوری طراحی شده که به طور خودکار آب را به داخل شبکه آب بدون کنترل کارکنان برساند. ایستگاه شامل واحدها و بلوک‌ها در آمادگی کامل است که  درون جعبه بلوک نصب شده است. این ایستگاه با یک  مجموعه کامل از مواد مصرفی، سیستم های پشتیبانی تمام عمر ، مستندات اجرایی و SPTA عرضه می‌شود.
فضای ایستگاه‌های پمپاژ با تهویه مناسب متعادل از طریق پنجره مشبک با فلپ‌ها تامین می‌شود.
آب عرضه شده به پمپ های تامین آب در حالت اتوماتیک کار می‌کنند. ایستگاه پمپ مجهز به یک سیستم کنترل محلی است.
یک سیستم اتوماتیک قبل از پر کردن ترکیبات پمپ وجود دارد.

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru