تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

سوپاپ چک کردن دریچه

• DN 50-400 PN 1.6-16 MPa؛
• سوپاپ‌های چک کردن دریچه از فولاد زنگ نزن با درجه‌های:

 20L، 20GL، 12Х18Н9TL،
12Х18Н12МЗТЛ، 20ГМЛ
با اتصال فلنج ساخته شده اند.

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru